16.4.13

"คนแก่" ผู้สูงอายุหมายถึงใคร ?

"คนแก่" ผู้สูงอายุหมายถึงใคร ?

เครื่องยนต์ใหม่ เมื่อใช้งานมาได้สักระยะหนึ่ง ก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์เก่า และมีประสิทธิภาพในการทำงานจะลดน้อยลง ซึ่งก็เหมือนมนุษย์เรา ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากเด็กเป็นวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่ และเป็นผู้สูงอายุในเวลาต่อมา ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์เก่า ซึ่งเครื่องยนต์เก่า ที่ยังทำงานได้ดีเหมือนเครื่องยนต์ใหม่ ก็พบได้โดยทั่วไป

ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะกำหนดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ เรียกว่า "คนแก่" หรือ "ผู้สูงอายุ" มีคำกล่าว ที่เป็นความจริงที่ว่า "แก่หรือไม่แก่อยู่ที่ใจของเราเอง " คนสูงอายุ ที่อยู่ระหว่าง 75 - 80 ปี บางคนยังคงแข็งแรงดี ความคิดความอ่านยังดี ยังคงทำงานได้เหมือนคนอายุ 60 ปี แต่บางคนอายุ 60 ปี แต่ร่างกายและจิตใจเหมือนคนอายุ 70 ปี ก็สามารถจะพบได้เช่นเดียวกัน

ถ้า เราหยุดคิดสักนิด และศึกษาประวัติย้อนหลังของคนสูงอายุ ที่มีสุขภาพต่าง ๆ กัน เราจะพบว่า ผลพวงจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ป้องกัน ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาล มีส่วนทำให้คนสูงอายุ ที่ยังคงสภาพความแข็งแรง มีจำนวนมากขึ้น

จึง ยังไม่สายเกินไป ที่ท่านจะหันมาปฏิบัติตน เพื่อจะเป็นผู้สูงอายุ ที่แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 6 ประการ ได้แก่
  1. การควบคุมน้ำหนักตัว
  2. รับประทานอาหารที่เหมาะสม
  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  4. หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตราย
  5. ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ และ
  6. ตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลา

0 comments:

Post a Comment