17.7.12

เวชศาสตร์ฟื้นฟู /กายภาพบำบัด

“ กายภาพบำบัด มหัศจรรย์ รักษาให้หายไม่ต้องใช้ยา”
 
            เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
    เครื่องดึงกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้า(Electric Mechanical Traction) , แผ่นประคบร้อน
   (Hydrocallater) , แผ่นประคบเย็น (Cold pack) , เตียงปรับระดับผู้ป่วย (Tilt table)
   รางคู่ขนานฝึกเดิน (Paralell bar) และอื่น ๆ
   
              นอกจากนี้ไม่เพียงแต่เปิดให้บริการทางกายภาพบำบัดเฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้นยังได้ขยายงาน
    ในเรื่องของการตรวจสุขภาพพิเศษทางกายภาพบำบัด ตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
              ให้คำแนะนำความรู้ทางการใช้กายภาพบำบัดด้วยตนเอง

เมื่อมีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเกิดขึ้น ในระหว่างที่ให้การรักษาอยู่ และภายหลังการรักษาจากแพทย์ผ่านพ้นไปแล้ว ผู้ที่เชี่ยวชาญ ที่จะให้การฟื้นฟูอวัยวะส่วน ที่ได้รับบาดเจ็บ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นแพทย์เราเรียกว่า "แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู" ถ้าไม่ใช่แพทย์ มีหลายสาขา เช่น นักกายภาพบำบัด และนักอาชีวบำบัด เป็นต้น

การให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูอวัยวะส่วนที่บาดเจ็บนี้ อาศัยหลักการดังนี้ คือ
  1. การใช้ความร้อน จะทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือด มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อ เลือดที่ออกมาติดกับเนื้อเยื่อจะเริ่มสลายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยลดการอักเสบ การใช้ความร้อนมี 2 ชนิดคือ
  1. ความร้อนแบบชื้น ได้แก่ ความร้อนที่ได้จาก ถุงเยลลี่ร้อน ระบบน้ำวน และขี้ผึ้งพาราฟิน เป็นต้น
  2. ความร้อนแบบแห้ง ได้แก่ ความร้อนที่ได้จากการแผ่รังสีความร้อน อันเกิดจากเครื่องมือทางฟิสิกส์ ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อย ๆ เช่น เครื่องนวดระบบความถี่เหนือเสียง อัลตราซาวด์ เป็นต้น
  • การเคลื่อนไหวข้อต่อที่บาดเจ็บ โดยการเริ่มต้นให้กล้ามเนื้อหดตัว และคลายตัว โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อก่อน จนกระทั่งถึงการทำให้มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ จนกว่าข้อต่อนั้น ๆ จะงอหรือเหยียดได้เต็มที่เหมือนเดิม ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ คนไข้พยายามงอเหยียดด้วยตนเอง และการใช้การดัดจากนักกายภาพบำบัด
  • การฝึกกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงเท่าเดิม ในระหว่างที่บาดเจ็บ กล้ามเนื้อในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเท่าเดิมจะลีบลง ความแข็งแรงจะลดน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องฝึกกล้ามเนื้อให้กลับมาใหญ่เท่าเดิมโดยอาศัยการยกน้ำหนัก

0 comments:

Post a Comment